Etablering av veckoknutpunkter

Etablering av veckoknutpunkter längst leden på svensk sida

Besøkende på sentrene og vandrere langs St. Olavsleden (både deltagere på guidede turer og enkeltvandrere) skal inkluderes i temaene sentrene jobber med. På Selångers kultur- och pilgrimscenter skal det finnes virksomhet og innhold som forteller legenden om St. Olav og historien om pilegrimsvandringer, om lokal og regional historie, samt ulike innganger til temaet «pilegrim i dag». Pilegrimsvandring i dag er den virksomheten som kobler historien til nåtiden, der senterets virksomhet skal utgjøre en plattform for mennesker som søker seg til og vil utvikles gjennom pilegrimens sju nøkkelord: enkelhet, stillhet, bekymringsløshet, langsomhet, åndelig og det å dele.

En stor utfordring for både prosjektet og utviklingen er å skape en sammenhengende utvikling langs hele leden, og få den enhetlig samtidig som vi løfter frem det lokale og regionale perspektivet. Nedenfor gjør vi rede for de aktivitetene som vil utvikles og testes innenfor rammene av dette prosjektet. Forhåpentligvis vil disse også implementeres inn i den langsiktige virksomheten.

St Olavsleden är 56 mil lång med endast tre etablerade punkter kopplat till leden, Selånger kultur- och pilgrimscenter, Pilegrimssentret i Stiklestad och Pilegrimsgården i Nidaros. Erfarenheter från Gudbrandsdalsleden, den drygt 64 mil långa leden mellan Oslo och Trondheim vittnar om att «knutpunkter» (regionale pilegrimssentre) som binder samman leden har varit ett framgångskoncept. Partnerskapet i projektet Pilgrim utan gränser har gjort analysen att vecko-knutpunkter på den svenska sidan är av yttersta vikt. Detta för att pilgrimer ska kunna återknyta till värdena med leden, få ledsagning, information och service. Vecko-knutpunkterna skall även fungera som pilgrimscenter efter leden och ta del av utbildningssystemet. Med både pilgrimscentren och veckoknutpunkterna som utgångspunkt kommer de gränsöverskridande kulturevenemangen att arrangeras.

Knutpunkterna kommer att ligga i Ånge-Borgsjö, Bräcke, Östersund och Åre. Etableringen av knutpunkter kommer att ske i partnerskap med församlingarna samt med den organisation som SÖT-projektet håller på att etablera för den långsiktiga förvaltningen av leden. En nära dialog förs med SÖT-projektets samverkanspartner och med projektledaren för St Olavsdelen i SÖT-projektet.

På norsk side finnes allerede et «vecko-knutpunkt» på Stiklestad, som ligger 112 kilometers vandring fra Åre. Her ligger det regionale pilegrimssenteret samlokalisert med Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stiklestad Hotell. Hotellet og senteret tilbyr god service og godt mottak av alle pilegrimer. De selger pilegrimspass og har pilegrimspriser på overnatting, samt stor restaurant. Her kan man også besøke Stiklestad kirke som er bygd over stedet der Olav den Hellige ble drept i 1030. Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad og Nidaros Pilegrimsgård vil bidra inn i prosjektet med sine erfaringer om kunnskaper rundt senterfunksjonen og arbeidet med det frivillige apparatet knyttet til dette.

Fra Stiklestad er det 137 km (90 km om du velger ytre led) videre til Trondheim, Nidarosdomen og pilegrimsmottaket på Nidaros Pilegrimsgård.

Arbetsmetod

  • Knutpunkterna kommer att involveras i hela projektprocessen och i samtliga aktiviteter/arbetspaket för att hitta sitt eget varumärke och förstå vad de vill och behöver erbjuda både turister och pilgrimer. Analysseminarier kommer att hållas lokalt för att hitta aktörer (företag, organisationer och personer) som vill vara med och utveckla både veckoknutpunkten och St Olavsleden som helhet.
  • En handlingsplan för veckoknutpunkten som skall innehålla en aktörskarta för att bjuda in berörda. Under mobiliseringsprojektet och efter har partnerskapet träffat samtliga näringslivskontor på veckoknutpunkterna för att säkerställa engagemang och förankra projektet.
  • Hitta den lokala historieberättelsen och åskådliggöra den på veckoknutpunkten.
  • Konceptutveckling för veckoknutpunkten.
  • Hitta en långsiktig drift och driftsform.