Pilgrim nu och då

Att pilgrimsvandring fått sin renässans finns det många belägg för. Intresset för att pilgrimsvandra har ökat och organisationer, företag och inte minst kyrkan (i flertalet länder) har uppmärksammat det ökade intresset. Pilgrimsvandringar har en lång historia, ofta kopplad till ett straff, en botgöring eller en livsresa. De som söker sig till pilgrimsvandring idag är oftast sökande individer. Sökande efter att känna historiens vingslag, sökandet efter en naturupplevelse, sökandet efter att göra sitt livs vandring eller sökande utan egentlig tydlig målsättning.

For å møte dagens pilegrimsvandrere eller mennesker som søker seg til begrepet pilegrim, behøver det en moderne innramming. Under temaet pilegrim i dag skal prosjektet utforme innhold knyttet til pilegrimens sju nøkkelord: enkelhet, stillhet, bekymringsløshet, langsomhet, åndelig og det å dele.

Det skal gjøres i de guidede pilegrimsvandringene, men det skal også være et gjennomgående tema for den virksomheten og de aktiviteter som utvikles både på sentrene og på knutepunktene.

Eksempler på aktiviteter kan være temavandringer, workshops, gjesteforelesninger, diskusjonsgrupper og studiegrupper. Pilegrim er relevant i dagens postsekulære samfunn.

Arbetsmetod

  • Delprojektledaren planerar tillsammans med pilgrimscenter och knutpunkter för närmaste halvårets föreläsningar och workshops.
  • Samverkanspartners identifieras och aktiviteterna genomförs.
  • Aktiviteterna utvärderas och erfarenheterna sammanställs till nästkommande analysseminarium.