St. Olavsminnen

Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK), prosjektet mot nasjonaljubiléet i år 2030 (på SNK), samt Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider (herunder også Nasjonalt Pilegrimssenter), har det formelle ansvaret for forvaltning og formidling av Olavsarven.

De ønsker alle å bidra i en gruppe som holder på å planlegge utforming av en felles internasjonal database for Olavsminner. Tanken er at ulike personer og organisasjoner skal ha tilgang til å legge inn arkivmateriale for studier, forskning og allmenn opplysning. Å finne formen for hvordan man skal verifisere og behandle rettigheter er ikke klart enda, men gruppen kommer til å gjøre arbeidet og kartleggingen som nå inkluderes i Pilgrim utan gränser til et pilotprosjekt og begynnelsen på denne internasjonale plattformen. Dette innebærer at det arbeidet som gjøres i prosjektet vil forvaltes i en større sammeheng og dermed ha en naturlig langsiktighet.

Aktiviteten gjøres i samarbeid med og ledes av Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK). SNK vil medvirke aktivt i prosjektet i hele perioden, med følgende overordnede plan:

År 1: Det første året jobber man med utredning og analyse for databasens prinsipper, funksjon og form. Hovedfokus vil være å lande på hva slags type database man trenger, for å imøtegå behov og mål.

År 2: Pilotversjon av databasen.

År 3: Den innsamlingen som har foregått i løpet av prosjektet langs St. Olavsleden, legges inn i databasen.

For å ytterligere klargjøre, så vil SNK ta over drift og utvikkling av databasen. Ettersom kilden er åpen, vil alle typer interessenter (både kjente og ukjent) ha tilgang.

Et viktig aspekt ved St. Olavsleden i dag, er koblingen til samisk kultur og samenes levesett i pakt med naturen, samt samisk kunnskap. Gjennom samtlige aktiviter under overskriften kultur då och nu vil den samiske kulturen inkluderes. Prosjektressurs er Jerker Bexelius hos Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum.