St. Olavssouvenirer

Att köpa souvenirer härrör från pilgrimsvandring. Som bevis för att man varit på olika platser längs leden köpte pilgrimer ortsspecifika souvenirer som bevis på att de vandrat hela vägen. Att skapa souvenirer är något som projektpartnerskapet tidigt vill göra något av för att symboliskt knyta samman hela leden. Idén är inspirerad av «frälsarkransen» som bärs på armen som ett armband där varje pärla i bandet har ett symbolvärde. En pärla symboliserar jaget, en dopet, en tystnaden osv.

I detta projekt kommer det att formeras ett konstprojekt där lokalt och regionalt förankrade konstnärer/formgivare/slöjdare längst St Olavsleden ta fram en symbol/berlock («pärla») för olika ställen som knutpunkter eller städer och orter på vägen. Dessa berlocker kan sedan köpas av pilgrimer längs vägen och träs på ett armband eller snöre i läder för att sätta på exempelvis kläder eller bärmes. Berlockerna kan vara gjorda i olika material som exempelvis glas, keramik eller silver.  Tanken är även att berlockerna ska kunna utföras i olika storlekar om någon vill köpa med sig en större souvenir. Med hjälp av länsmuseer, hemslöjdskonsulenter och konstföreningar ska dessa konstnärer/formgivare bjudas in till att delta i projektet. Även här kommer temat vara pilgrim nu och då.

Aktiviteten vil gjennomføres i nært samarbeid  med Länsmuseerna i Västernorrland og Jämtland, samt  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider som utvikler souvernier i dag.

Arbetsmetoder

  • En delprojektledare/konstnärlig ledare rekryteras och sätter ihop en genomförandeplan.
  • En formgivare skall ta fram själva grundarmbandet/halsbandet.
  • Hantverkare, slöjdare, konstnärer och formgivare bjuds in till en eller flera träffar för att få ramarna för uppdraget. Dessa bjuds in i samverkan med hemslöjdskonsulenterna i länen. Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland är initierade.
  • En affärsplan och en affärsmodell för produktion och försäljning skall upprättas i dialog med kreatörerna.

Diskussioner förs om ett parallellt Leader Plus-projekt finns för att bland annat titta på kreatörernas affärsmodeller och lönsamhetsaspekter.