Tillgängliggörande av natur- och kulturarv

På medeltiden var pilgrimsvandringar en drivande motor för den europeiska ekonomin. Pilgrimer var i behov av infrastruktur och service som mat och boende. I det medeltida Europa befann sig miljontals människor på ständig vandring och man räknar med att mellan 20 och 50 procent av Europas befolkning någon gång i livet begav sig ut på pilgrimsvandring. Det fanns fyra stora pilgrimsleder; till Jerusalem vandrade man för att hedra Jesus, till Rom för att hedra Petrus, till Santiago de Compostela för att hedra Jakob och till Nidaros (dagens Trondheim) för att hedra Olav den helige.

Selve temaet for hele prosjektet er  «pilegrim i tid og rom». Langt tilbake i historien, da Nidarosdomen var det mest populære pilegrimsmålet i Nord-Europa, gikk man for botgjøring – om du var rik eller fattig. I dag vandrer folk av andre årsaker. For noen handler det om eventyr, men for mange av dagens mennesker er det en måte å søke indre ro og stillhet, i pilegrimens tegn. Det er som historisk reise at prosjektet Pilgrim utan gränser vil løfte St. Olavsleden i vår tid. Med natur- og kulturarv som grunnmur vil vi knytte sammen fortid og nåtid. Det som møter vandreren i dag, er et annet landskap enn det som middelalderens vandrer møtte. Landskapet så annerledes ut. Sivilisasjon, kultivering, tid, landheving og miljøpåvirkning har gjort sitt til at formene har blitt endret. Prosjektet vil løfte frem naturarven gjennom å gi dagens vandrer, gjennom moderne teknikk og minnesmerker, en mulighet til å se noen av det kong Olav og hans etterfølgere gjennom middelalderen så og opplevde, på den 58 mil lange vandringen fra Selånger til Stiklestad og Trondheim.

Regionen har en rik historia, men det är inte rimligt att famna allt i ett och samma projekt. Därför finns en naturlig avgränsning som är de temarubriker som projektet jobbar med som kan kopplas till pilgrim och pilgrimshistoria.

För den som vandrar St. Olavsleden kommer den regionala och lokala historien alltid vara intressant och därför kommer valda delar att lyftas fram, framför allt de som har en anknytning till St Olavsleden och livet runt pilgrimsvandring. Det görs i projektet inga anspråk på att bli ett ambulerande museum. Projektets avsikt är att hitta form och innehåll för att levandegöra historien och kanske mer specifikt kulturhistorien. Projektet har ett nära samarbete med Sundsvalls museum och deras arbete med att modernisera utställningen runt Högomsmannen. Utställningen om Högomsmannen kommer alltid att finnas i Sundsvalls museum, men han kan levandegöras i Selånger.

Vi har under förstudien studerat «Augmented reality» och har avsikten att via upphandling knyta företag med erfarenhet av liknande uppdrag till projekt.

Projektet kommer att utveckla flexibla utställningssystem att användas på samtliga pilgrimscenter och knutpunkter för att bl a presentera St Olav och ledens hela sträckning för nyfikna besökare. Vi räknar med att det sker både via filmer/bildspel och texter på skärmar/vepor och i dagsläget diskuteras möjligheten att låta all text ska vara på ”svorsk” alternativt norsk/svensk blandat; detta för att öka känslan för den gemensamma leden och samtidigt få mer kunskap i Sverige om betydelsen av St. Olav i Norge. Diskussionen förs om behovet av internationell tillgänglighet dvs utställningar på engelska och tyska, kanske även finska och ryska.

Utställningarna ska vara tillgängliga för personer med begränsade förkunskaper men även för de som vill fördjupa sig. Det ska också finnas en struktur för framtagande av temautställningar t ex kvinnors historia, handel och utbyte, historiska transporter och färdvägar.

Arbetsmetod

I parallellprojektet Pilgrim Västernorrland kommer det att arbetas med den regional natur- och kulturhistorien Västernorrland. Det kommer även att testas och implementeras olika sätt att tillgängliggöra detta kopplat till Pilgrimscenter Selånger och veckoknutpunkten Ånge/Borgsjö. Det kommer även att tas fram en produkt med arbetsnamnet «Barnens pilgrimsvandring.» Förhoppningen är att dessa metoder kan användas för att bygga och utvecklas vidare i detta projekt.

Arbetsprocessen kommer att testas i projekt Pilgrim Västernorrland och rullas ut i detta projekt gällande pedagogiska metoder och visualisering. (Se modell nedan)

Modellen kommer att appliceras både på utställningar, tekniska lösningar och aktiviteter. Samtliga utställningar kommer att vara både mobila och flexibla och gå att flytta mellan pilgrimscenter, veckoknutpunkter och andra platser där St Olavleden och pilgrim skall lyftas fram och/eller marknadsföras.

  • Innehåll och pedagogiskt upplägg kommer att göras i samverkan med Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik. Aktiviteten kommer att samordnas genom nära dialog med Sundsvalls museum och Nasjonale Pilegrimssenter för att komplettera pågående satsningar och samverka runt teknisk utveckling och pedagogiska grepp.
  • Upphandling av utformning och genomförande sker i samverkan med Sundsvalls kommuns utvecklingsavdelning och upphandlingsenhet som båda ger stöd i upphandlingjuridik.
  • Rekrytering av testgrupper för att kvalitetssäkra innehåll, användarvänlighet och användbarhet.
  • Implementering, testning och utvärdering.