Tilbydersamling Munkeby

Håkon og Sissel er vertskap på Munkeby herberge

Den 3. april 2019 ble det avholdt tilbydersamling for St. Olavsleden på Munkeby herberge. Rundt 15 aktører møtte, og hovedtema for samlingen var Olavsarv samt natur – og kulturarv i nærområdet. Både overnattingsbedrifter, guider og frivilligheten var representert. Samlingen ble arrangert av Regionalt pilegrimssenter Stiklestad.

Målet med samlingen var å etablere en felles forståelse av historien om St. Olav og hvordan vi best kan formidle den til pilegrimer. Tilbyderne er de aktørene som er tettest på pilegrimen underveis i vandringen, og det er viktig at de er trygge på grunnfortellingen om Olav Haraldsson og St. Olavsleden.

Et innledende foredrag om St. Olavs liv og virke ble holdt av tidligere fagsjef ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Per Steinar Raaen, og en kartlegging av natur- og kulturarv i interessentenes nærområde ble gjort.

Regionalt pilegrimssenter Stiklestad sammenfatter på grunnlag av diskusjonene på samlingen en St. Olavs-pitch til tilbyderne, og samler informasjonen som fremkom om den lokale natur- og kulturarven. Dette materialet skal publiseres i relevante digitale kanaler og danner grunnlag bl.a. for selvguidingsmateriale for dagsetapper. En videre utvikling av dagsetappene gjøres av pilegrimssenteret i samarbeid med bl.a. St. Olavsleden pilegrimsforening.