Eventyrlig vekst på S:T Olavsleden

Pilegrimssesongen 2019 er over. Regionalt pilegrimssenter Stiklestad har gjort en opptelling av overnattingsdøgn hos tilknyttede bedrifter i Norge. Nidaros pilegrimsgård fører statistikk over utstedte Olavsbrev for alle pilegrimsledene. Tallene er nå klare.

Antall overnattingsdøgn i regionen økte med over 35%. Både indre led og ytre led økte med omtrent det samme.

Antall Olavsbrev utstedt til pilegrimer som kom langs S:T Olavsleden økte med 29%. Landsgjennomsnittet ligger på ca 11%. Den mest trafikerte leden, Gudbrandsdalsleden, økte med innpå 13%.

Ca. 22% av de som gikk S:T Olavsleden i 2019 startet på Stiklestad. Over 41% startet i Sundsvall/Selånger og har gått hele leden.

Selånger Pilgrimscenter ble innviet i juni 2018 og antallet besøkende har vokst hele tiden. I løpet av 2019 har pilegrimssentret til nå hatt 7 473 betalende gjester som kafegjester, deltagere på arrangement, på konferanse eller møte og fått legenden om S:t Olav formidlet av senterets leder Helene Westerlind.

Av alle pilegrimer som ankom Trondheim i 2019 utgjør pilegrimene fra S:T Olavsleden 24,7%, opp fra 21,5% i 2018.

Dette er helt elleville tall og vi gruegleder oss til sesongen 2020! Er dette “ketchup-effekten” som Putte Eby i Östersund kommune har snakket om, mon tro?

Hvis noen der ute har noen ekstra sengeplasser de kan tenke seg å leie ut til pilegrimer er det bare å ta kontakt med Heidi Brimi på Stiklestad Pilegrimssenter!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *