Mange kokker, mye mat

Fra venstre: Cathrine Ronca,  Nils Johan Tjärnlund, Putte Eby, Heidi Carine Brimi, Marica Hamberg, Helene Ersson og Sara Stierna. 

Det er ikke bare pilegrimssentrene på Stiklestad og i Selånger som har en spesiell interesse for S:T Olavsleden og dens fremtid. Arbeidet med leden har pågått for fullt siden 2011 støttet av ulike prosjekter. SÖT-samarbeidet bestående av kommunene Sundsvall, Östersund og Trondheim har hatt en viktig rolle i denne utviklingen. S:T Olavsleden var en del av deres nå avsluttede Interregprosjekter Green Highway og Smart Green Regions Mid-Scandinavia, og deres støtte og engasjement har vært avgjørende for at S:T Olavsleden er det den er i dag.

Innsatsen har i hovedsak vært innrettet på infrastruktur, markedsføring og næringsutvikling. Östersund kommune har plukket opp tråden etter Interregprosjektene og fått på plass et 3-årig regionalt utviklingsprosjekt støttet av Tillväxtverket, Regionförbunden og kommunene langs leden. Rammen er på hele 15 millioner svenske kroner, og de jobber med næringsutvikling på den svenske delen av leden.
Les mer om prosjektet her: S:t Olavsleden: ett steg mot regional utveckling.

To av prosjektets målsettinger er å styrke varemerket og sørge for at det kommer flere pilegrimer. Høres det kjent ut? Pilgrim Utan Gränser deler disse to målsettingene, og begge prosjektene har satt av markedføringsmidler for å sine mål.

Men hvis to ulike prosjekter, hvor det ene grovt forklart driver innholdsutvikling og det andre næringsutvikling skulle kjøre hvert sitt sololøp med sine egne markedsføringskampanjer rettet mot den samme målgruppen, blir budskapet fort rotete og uklart. Skal vi nå de høye målene våre må vi gjøre en bedre jobb enn som så. De to prosjektene har defor avholdt flere koordinerinsgsmøter, bl.a. ett sammen med Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim (som også har sin egen markedsføringsstrategi for pilegrimsledene i Norge) for å sørge for at de ulike initiativene jobber på en slik måte at vi får ut best mulig effekt for S:T Olavsleden. Vi må unngå å spenne bein på oss selv med et kaotisk budskap og påfølgende svekkelse og utyddeliggjøring av varemerket.

Å være føre var med å etablere god kommunikasjon mellom prosjektene har vist seg å være klokt. Prosjektlederne på Stiklestad og i Östersund har ukentlig kontakt for å holde hverandre oppdaterte og koordinerte. Etter årets eventyrlige sesong med 29% økning i utstedte Olavsbrev for S:T Olavsleden må vi kunne si at det hersker en viss optimisme i begge prosjektene om at dette kommer til å holde helt til mål og vel så det!

Vil du høre hva våre samarbeidpartnere tenker om S:T Olavsledens utvikling, kan du høre dem snakke om det på Pilgimspodden vår her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *