Nye pilegrimssentre i emning

En viktig del av prosjektet er å etablere pilegrimssentre langs leden. Prosjektet Pilgrim Utan Gränser har innledet en prosess for å utrede muligheten for etablering i Borgsjö, Gällö, Frösö og Åre.

Introduksjonsmøter med berørte forsamlinger ble gjennomført høsten 2019, og lokale prosjektgrupper er under etablering. Menighetene og i flera fall kommunene på de respektive stedene er involverte i arbeidet. Pilgrim Utan Gränser sikter på å få til et felles møte for alle prosjektgruppene i løpet av våren 2020 og deretter avholde jevnlige samarbeidsmøter ut prosjektperioden.

Bilde: Åre gamle kirke, bygd i siste halvdel av 1100-tallet. Foto: StarstaEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk