Pilgrimsarmbandet börjar ta form!

Kreativa dager på Åre Fjällsätra 30 – 31 januari. Pilgrimsarmbandet börjar ta form!

Den 30 – 31. Januari samlades lokala hantverkare och hemslöjdskonsulenter från Jämtland/Medelpad och Tröndelag i en workshop på Åre Fjällsätra. Syftet var att hantverkare från bägge sidor om landsgränsen skulle samarbeta och utveckla ett pilgrimsarmband som ska säljas till vandrar längs St. Olavs leden.

Mette och Anita. Foto: Cathrine Roncale.

Workshopen startade med att Nils Johan Tjärnlund hade en introduktion till historien om Helige Olav och deltagarna fick också information om vem som är dagens moderna pilgrim.

Programmet fortsatt med kreativt arbete, moodboards med mera. Hantverkarna och hemslöjdskonsulenterna var mycket engagerade och det blev många intressanta diskussioner från kreativa och idérika deltagare om hur ett skandinaviskt pilgrimsarmband kan utformas.

Workshopen leddes av designer Ane Nordvik Hasselberg.

Det ser mycket lovande ut och jag ser fram till nästa steg i processen. I slutet av februari ska hantverkarna lämna in skisser på förslag till armbandet. Det ska bli spännande att följa med utvecklingen och vi räknar med att provkollektionen blir färdig till vår/sommaren.

Cathrine Roncale

Projektledare pilgrimsarmbandet

Det ble en vellykket og kreativ samling. Foto: Cathrine Roncale.