Vakkert armbånd med betydning

Et delprosjekt i Pilgrim Utan Gränser har vært å utvikle suvenirer av høy kvalitet og med lokal tilknytning. Valget falt på et armbånd med symbolikk og materialer knyttet til hele St. Olavsleden, fra Selånger i øst til Trondheim i Vest. Samarbeid med lokale kunsthandverkere har vært viktig, og konseptet nærmer seg ferdigstillelse. Delprosjektet ledes av Cathrine Roncale.

Pilegrimsarmbåndet er designet og håndlaget av håndverkere langs
St. Olavsleden i Sverige og Norge. Inspirasjon er hentet fra naturen og
kulturarven langs leden. Armbåndet er produsert på en bærekraftig måte og bare naturlige materialer brukes. Det består av deler laget av skinn, elgbein, tre, glass, keramikk, kleberstein og sølv, alt med tilknytning til St. Olav og St. Olavsleden.

Cathrine Ronca

Armbåndet kommer i salg på pilegrimssentre langs leden sommeren 2020, og pilegrimen velger selv hvilke deler/berlokker hen ønsker å ha med. Berlokkene kan også kjøpes hver for seg og legges til etterhvert.

Vi gleder oss!