Coronasommer

Denne sommeren blir ikke helt som vi hadde sett for oss, og St. Olavsleden er delt i to pga stengt riksgrense fra Sverige og inn til Norge. Her er en oppdatering på hvordan dette påvirker arbeidet i Pilgrim Utan Gränser spesielt, St. Olavsleden generelt, og hvilke tiltak som er satt inn.

Noen av pilegrimene som planla å gå hele vegen fra Selånger til Trondheim i 2020 har utsatt planene sine til 2021, mens noen velger å dele opp reisen og ta ett land av gangen.

Hvordan påvirker situasjonen prosjektet?

Pilgrim Utan Gränser hadde planlagt flere 2-dagserssamlinger i 2020, men disse er inntil videre erstattet av nettmøter. Vi opplever at mye av dynamikken i møtene forsvinner når vi ikke møtes fysisk, og vi jobber med å kompensere for dette gjennom hyppigere nettmøter og flere gruppemøter i delprosjektene. Vi planlegger foreløpig å samles fysisk igjen fra høsten 2020 av om det lar seg gjennomføre.

Vi hadde planlagt innspilling av nye episoder av Pilgrimspodden i Norge i løpet av april, men dette ble det ikke noe av. Nå ser vi på alternative løsninger for innspilling av pilgrimspodd med både svensk og norsk materiale, og nye episoder kommer utover våren og sommeren.

Gruppevandringer og pakketurer

Noen planlagte gruppevandringer både i Norge og Sverige har blitt avlyst bl.a. pga nedsatt kapasitet hos herbergene (gjelder bl.a. Pilgrim Utan Gränsers Veckovandring i juni), men mange vandringer planlegges gjennomført som normalt. Selånger Pilegrimssenter er godt i gang med sine dagsvandringer, og Stiklestad Pilegrimssenter starter sesongen med dagsvandring 7. juni. To guidede gruppevandringer fra Stiklestad til Trondheim er planlagt i august og september, og det finnes pakketilbud langs leden med 2- og 3- dagers opplevelser.

Markedsføring

Markedsføring i begge landene dreies nå mot det hjemlige publikum, og vi håper at dette kan gi en positiv virkning i form av at flere lokale innbyggere langs leden velger å ta i bruk St. Olavsleden som tursti. De ulike prosjektene, de regionale pilegrimssentrene, Nasjonalt Pilegrimssenter og destinasjonsselskapene utformer nå nye markedsføringsstrategier i både Sverige og Norge for sesongen 2020.

Smitteverntiltak

Godt smittevern er viktig for både pilegrimer og vertskapet.
Photo by Jason Jarrach on Unsplash

Sammen med bl.a. annet Nasjonalt pilegrimssenter har Regionalt pilegrimssenter Stiklestad utarbeidet en smitteverveileder for pilegrimsherberger. I tillegg er det en liste over spørsmål og svar. Målet er at dette vil være til nytte for herbergene og at vi sammen kan sørge for en trygg og fin pilegrimssesong for både oss selv og for pilegrimene som kommer. Veilederen baserer seg på bransjeveilederen fra Folkehelseinstituttet og NHO Reiselivs bransjestandarder for camping, serveringssteder og overnattingssteder. Informasjonen ligger på pilegrimsleden.no. Listen med ‘Spørsmål og svar’ blir oppdatert der ettersom det kommer inn nye spørsmål. Selve smittevernveilederen vil bli justert etterhvert som det kommer nye retningslinjer fra myndighetene.

Prosjektet «S:t Olavsleden – Et steg för regional utveckling» v/Marica Hamberg har tidigare gått ut med informasjon til overnattingssteder langs S:t Olavsleden i Sverige og som markedsfører seg på stolavsleden.com. Projektet samarbeider med de svenske folkehelsemyndighetene, livsmedelsverket, regionene og avdeling for miljø og helse i hver kommune for å hjelpe herberger med informasjon og tilrettelegging. De er i løpende dialog med herbergene og jobber med en kontinuerlig krisehandteringsplan.

Trygg vandring også i 2020

Det er fremdeles pilegrimer som har planer om å gå mange dager i strekk i sommer, og vi jobber sammen med tilbyderne for at det skal være mulig og trygt å gjennomføre en pilegrimsvandring på St. Olavsleden også i 2020.

Toppbilde: Photo by Andre Furtado on Unsplash