Samarbeid rundt matkultur

Projektgruppen har i uppdrag att även se om vi tillsammans med Interreg-projektet Mat och dryck längs Nordens gröna bälte kan hitta formerna för att äta, sälja och lära oss mer om mat och dryck med historisk anknytning, se http://matochdryck-ngb.com/.

Inom Nordens gröna bälte, Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge, verkar många ambitiösa entreprenörer som också är mat, dryck och upplevelseaktörer.

Projektet skal bidra till ökad lönsamhet och sysselsättning för företagare inom måltidsbranschen genom att höja kompetens.

Företagen inom mat och matturism delar flera utmaningar, oavsett om de finns i Norge eller Sverige. Många är mindre verksamheter med begränsade resurser, tid och möjlighet att inhämta kunskap och att utbyta erfarenheter med andra, eller åka på utbildningstillfällen, då avstånden är stora. I detta Interregprojekt arbetar man för att skapa optimala förutsättningar för att kunna växa vidare som smakdestination och dra nytta av den befintliga kompetens som finns inom branschen och regionen.

Huvudfokus i Mat och dryck längs Nordens gröna bälte

  • skapa ett digitalt kunskapscenter för utbildning, nätverk, idé- och erfarenhetsutbyte
  • utveckla nya digitala metoder kring kompetensutveckling (t.ex. Food Hackathons, nätverksträffar och mm.)
  • öka andel av lokal mat vid evenemang
  • utforma en tydlig kommunicerbar gemensam vision & historia

Det er avholdt to innledende møter digitalt om saken, og Pilgrim Utan Gränser skal bidra på Mat och dryck längs Nordens gröna bältes workshop i november 2020.