Tilbydersamling på Ersgard

Bålkos ved elva.

Etter en sesong med lavt besøk fra pilegrimer på norsk side av riksgrensa, avholdt Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad en tilbydersamling for bedrifter og andre interessenter i regionen. Hovedmålet med samlingen var informasjon og diskusjon rundt markedsstrategier for 2021.

Vi ønsker å utvikle tilbudet langs St. Olavsleden til å omfatte flere målgrupper enn den tradisjonelle pilegrimen. Erfaringer fra sommeren 2020 tyder på at norske gjester ønsker seg opplevelsespakker fremfor rene vandringspakker. Ved å utvikle et tilbud for det hjemlige publikum vil tilbyderne kunne demme opp for et mulig sviktende pilegrimsbesøk også i 2021. Den tradisjonelle pilegrimen ønsker å gå langt, og mulighetene for det har sommeren 2020 vært bedre på svensk del av St. Olavsleden samt på Gudbrandsdalsleden. Det hersker fremdeles usikkerhet rundt hvorvidt man vil kunne reise fritt mellom Jämtland og Trøndelag i 2021, og vi kommer derfor til å planlegge for forskjellige scenarioer.

Denne tilbydersamlingen blir i løpet av høsten 2020 fulgt opp med workshops sammen med de enkelte aktørene, med mål om å produsere et knippe opplevelser langs St. Olavsleden. Disse opplevelsene skal være klare for salg senest til sesongen 2021. Felles markedsføring og salgskanaler ble også diskutert på samlingen.

PROGRAM 8. september 2020

1700 Velkommen og kaffe

1715 Sesongen 2020 og forventninger til 2021 v/Heidi Brimi, Stiklestad pilegrimssenter

1730 Statistikk – felles system for telling av pilegrimer v/Heidi Brimi, Stiklestad Pilegrimssenter

1800 Produktutvikling hos Nidaros Pilegrimsgård – hvordan NPG snudde sesongen 2020 til noe positivt v/Ingeborg Høgseth, Nidaros Pilegrimsgård

1845 Kveldsmat. Pilegrimssuppe med brød og dessert.

1930 Produktutvikling, salg og nye kundegrupper for St. Olavsleden i 2021 v/Heidi Brimi, Stiklestad pilegrimssenter

2030 Arbeidet med ny led til 2021 v/Bjørn Olav Sandsaunet, St. Olavsleden Pilergrimsforening

2100 Avslutning

Toppbilde: Foto Ersgard.no

Godt oppmøte!