Bakgrunn

Pilgrimsvandring ligger i tiden. I det moderna samhället där tillvaron snurrar allt snabbare och utvecklingen ibland tycks existera för sin egen skull, dras allt fler människor till en enklare tillvaro och man söker balans i sitt liv. Det finns ett stort intresse för och en rörelse mot begrepp som mindfulness, retreat och naturturism, vilka ger tid och utrymme för eftertanke och enkelhet. Denna rörelse ökar intresset för pilgrimsvandring och de värdegrunder som en pilgrimsvandring symboliserar. I Europa finns det stora pilgrimsleder med bland annat Rom, Santiago de Compostela och Trondheim som mål (samt givetvis Jerusalem som största mål). På vår kontinent rör sig hundratusentals människor per år längs pilgrimslederna.  

Olavsantemensalet.

Under medeltiden följde man i vikingakonungen Olav den heliges spår från landstigningen i S:t Olofs hamn i Selånger år 1030 e Kristus, via Stiklestad där han dog i slaget om kungamakten samma år och til hans gravsted i Trondheim. S:t Olavsleden har sitt utsprang i historien om kung Olav (II) Haraldsson född 995 i Ringerike och död i slaget vid Stiklestad 1030 och hur han blev Olav den helige. Hans liv och efterlevnad är stoff för böcker och filmer. Han hade flera kopplingar till Sverige, inte bara att han en gång landsteg i Selånger på sin väg för att återerövra den norska tronen. Han var även gift med Astrid Olofsdotter, dotter till Olof Skötkonung. Det är även historien om hur Olav den heliges väg skulle bli en av världens största pilgrimsleder. 

St Olav har länge varit ett starkt varumärke och gett namn åt både skolor, stafettlopp och gator. Det är dock detta projektpartnerskaps fasta övertygelse att det behöver adderas ett kulturhistoriskt perspektiv till St Olavsleden som levandegör och förklarar historien i vår tid. Detta för att leden ska återfå sin unika status och skapa en värdeutveckling som internationell destination. Förutom en självklar start i Selånger, ett tydligt mål i Stiklestad och Trondheim och det meningsfulla i att vandra i St Olavs fotspår, så bör det lyftas fram att leden vindlar sig fram genom ett hisnande landskap i skandinavisk vildmark. 

Våren 2016 fattade kyrkorådet i Selånger församling beslutet att genomföra en länge planerad satsning att bygga ett kultur- och pilgrimscenter i Selånger där St Olavsleden börjar. Målsättningen är att Selånger pilgrimscenter skall bli både en vital del i infrastrukturen för vandrare/pilgrimer, men även ett besöksmål i sig för turister från både när och fjärran. Under sensommaren 2016 tog projektledaren kontakt med pilgrimscentret i Stiklestad och pilgrimsgården i Trondheim för att utröna om det fanns en grund för samarbete och/eller samverkan. Hösten 2016 blev Selånger pilgrimscenter beviljat förstudiemedel för att utreda, analysera och ta fram ett koncept för Selånger pilgrimscenter. Samtidigt beviljades även medel för att undersöka om det fanns intresse och grund för ett gemensamt projekt mellan Selånger, Stiklestad och Trondheim. 

Efter att ha mötts vid ett par tillfällen under hösten 2016 och våren 2017 beslutades att bilda ett partnerskap och söka gemensamma projektmedel hos Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg Sverige – Norge). 

Den 27 november 2018 beviljade övervakningskommittén projektansökan.