Forslag

Prosjektet har knyttet oss tettere sammen. Vi har beveget oss fra de første tankene om et lokalt prosjekt, direkte knyttet til Selånger, til at det nå er helt naturlig å samarbeide mellom svenske og norske partnere langs hele St. Olavsleden. Vi ser så tydelig hvordan vår felles nordiske historie knytter sammen både land og folk. Det føles helt naturlig og selvfølgelig å fortsette samarbeidet som har startet.

 

Gjennom hele prosjektet har det vært kontakter med finske interessenter om muligheten for å forlenge leden østover. For kommende programperiode er det gitt flere utlysninger etter prosjektperiodens slutt, blant annet Interreg Aurora. 

Det har også vært vurderinger gjort om å utvide leden helt til Novgorod under samarbeid med Russland, men det har ikke blitt gjort noen henvendelser dit. I lys av situasjonen i Ukraina er ikke dette aktuellt å gå videre med.

Selånger menighet i Sverige, Kvarnen Samkommun og Pargas Kommune i Finland og Nasjonalt pilegrimssenter i Norge planlegger å søke om forstudiemidler for å undersøke muligheten for å gjennomføre et prosjekt som tar sikte på å bringe de nordiske landene sammen før 2030.