Informasjon og Kommunikasjon

Prosjektet har hatt en klar strategi om å ha en felles kommunikasjonsstrategi om prosjektet og om Olavsarven. Olavsarven er en viktig felles kulturarv for regionen og den knytter St. Olavsleden sammen som en helhet både historisk og kulturelt. Det har vært fokus på formidling og historiefortelling for å gjennom et kulturhistorisk perspektiv, levendegjøre og forklare historien i vår tid. Det har også vært viktig å løfte frem at St. Olavsleden slynger seg frem gjennom et fantastisk landskap i skandinavisk villmark, men også gjennom kulturlandskap og sjarmerende tettsteder.

De insatser för att nå en bredare spridning av projektet som har genomförts har varit bland annat via:  

  • Ett sextiotal föreningar och organisationer har besökt pilgrimscenter och tagit del av helgonberättelsen om S:t Olav. På grund av coronapandemin har fler liknande träffar och seminarier som varit planerade ställts in. Planering av träffar har fortsatt även under pandemin för att om möjligt kunna genomföra dessa så snart möjlighet getts varför det finns en god struktur och paket att tillgå.  
  • Externa aktörer såsom projektet S:t Olavsleden, Visit Sundsvall samt i grupper på social media kopplat till El Camino de Santiago, S:t Olavsleden och vandringsturism i Sverige.  
  • Egna sidor på Facebook för information, aktivitetsinbjudan och reklam (introfilmer).  
  • En grupp modersmålslärare som besökt projektet. Dessa har hjälpt till med att sprida kunskap vidare till studenter och egna nätverk.  
  • Genom samverkan och samröre med andra projekt som verkar längs med leden och/eller regionen har kontakter knutits och projektet fått möjlighet till spridning i deras kanaler.  

Instagram för inspiration, bilder och introfilmer samt interaktivitet med följare.  

  • Pilgrimscenter erbjuder olika sätt att ta del av upplevelser och utvecklingen pågår successivt. Stiklestad gör möjligt för besökare att ta del av utställningar med 360-graders besök i Virtual Reality (VR).  
  • Varje pilgrimscenter har lagt in information och presentation på www.naturkartan.se med hjälp av projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling.  
  • Pilgrimspodden I spåren av Sankt Olav skildras S:t Olavsleden med koppling till kulturarvet. Pilgrimspodden har till dags dato utgett 18 avsnitt.  
  • Pressmeddelande vid aktiviteter såsom utställning om spåren av Sankt Olav, lansering av Pilgrimssouveniren och Barnens pilgrimsvandring.  
  • Skapat innehåll för aktiviteter och utställning har uppmärksammats av media och andra aktörer såsom utställningen om spåren av Sankt Olav, Barnens pilgrimsvandring etcetera.  

Projektet Pilgrim utan gränser har fått en del medial uppmärksamhet, framför allt lokalt och regionalt men även nationellt. Några exempel är följande:  

På trycksaker har logotyper för projektägarna, Interreg Sverige-Norge och Region Västernorrland visat hur projektet finansierats. Den norske prosjektstøtten har vært synliggjort gjennom bruk av logo med fylkesvåpen fra trøndelag fylkeskommune. Hos varje projektpartner har anslag varit uppsatt om det pågående projektet. På samtliga pilgrimscenter finns det en eller flera bordsflaggor, bestående av den svenska och den norska flaggan, samt Eu-flaggan. I intervjuer med media och information till besökare har det framgått att det är ett projekt som finansierats av Interreg Sverige-Norge och Region Västernorrland.