Kontakt

Selånger pilgrimssenter

Telefon: +46 60645060
Epost: bror.holm@svenskakyrkan.se / helene.westerlind@svenskakyrkan.se
Hjemmeside: Kommer.

Regionalt pilegrimssenter Stikelstad AS

Telefon: +47 932 17 739
Epost: heidi.brimi@stolavsleden.com
Hjemmeside: https://www.stiklestadpilgrimcenter.org/

Nidaros pilegrimsgård

Telefon: + 47 73 52 50 00
Epost: post@pilegrimsgarden.no
Hjemmeside: http://pilegrimsgarden.pilegrimsleden.no/no