Sluttrapport Pilgrim Utan Gränser

Olavsarven er en viktig kulturarv for Nordens grønne belte. Dette prosjektet har vært et samarbeid på tvers av landegrensene med mål om å øke St Olavsledens attraktivitet ved å bygge en grenseoverskridende natur- og kulturhistorisk infrastruktur for pilegrimer og utvikle partnerskapet for bærekraftig og langsiktig vekst. Under finner du mer om selve prosjektet og dets mål og resultater. God lesning!