Prosjektorganisasjon

Projektägare har varit Selångers församling, Stiklestads regionale pilgrimscenter och Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim. Projektägarna har bemannat styrgruppen som under projekttiden haft 17 styrgruppsmöten, varav fyra var fysiska tvådagarsmöten. Styrgruppen har ansvarat för att fastställd projektplan har följts, och de anpassningar som gjorts pga pandemirestriktioner. 

Styrgruppen har bestått av: 

 • Bror Holm, Selångers församling, ordförande, 2019-01-01 – 2022-03-31 
 • Helene Westerlind, Selångers församling, 2019-01-01 – 2022-03-31 
 • Heidi Carine Brimi, Stiklestad regionale pilegrimssenter, 2019-01-01 – 2021-04-15 
 • Anne Haga/Lisa Skjellfjord, Stiklestad regionale pilegrimssenter, 2021-10-28 – 2022-03-31 
 • Cathrine Roncale, Nidaros pilegrimsgård 2019-01-01 – 2019-10-18 
 • Guro Vistad, Nidaros Pilegrimsgård 2019-01-01 – 2019-05-10 
 • Ingeborg Collin, Nidaros pilegrimsgård, 2019-05-27 — 2022-03-31
 • Einar Wegge, Nidaros pilegrimsgård, 2019-01-01– 2022-03-31 

Projektgrupp 

Projektledare har varit Bror Holm, med projektstöd av Helene Ersson, Norrlands utredningstjänst AB. Heidi Carine Brimi har haft ansvaret som projektledare på norsk sida fram till sin sjukskrivning våren 2021. Anne Haga tok over en del oppgaver for Pilegrimssenter Stiklestad sommeren 2021 og Lisa Skjellfjord har ersatt Heidi som projektledare från hösten 2021 till våren 2022. I projektgruppen har även följande ingått: 

 • Nils Johan Tjärnlund, historiker och vetenskapsjournalist, delprojektledare för föreläsningar och Pilgrimspodden – I spåren av S:t Olav, framtagning av källmaterial om det gemensamma kulturarvet kopplat till S:t Olav, manus till utställning om S:t Olavs liv och spåren av S:t Olav. 
 • Cathrine Roncale, delprojektledare Framtagning av S:t Olavsouveniren 
 • Ane Nordvik Hasselberg, processledare och layout, Framtagning av S:t Olavsouveniren 
 • Tor-Einar Siebke, delprojektledare för Den digitale Olavskilden 
 • Stefan Alexis, utformning och innehåll, utställning S:t Olavs liv 
 • Anne Charlotte Ytter, layout, utställning om S:t Olavs liv  
 • Jan Ovland, layout, utställning, skrift och konstkort om spåren av S:t Olav 
 • Susanne Rönngren, löpande marknadsföring och information till allmänheten om projektaktiviteter 
 • Laila Grubb, administratör 
 • Beatrice Ikonen, rekvirering och rapportering 
 • Daniel Hansson, projektredovisning 

För delprojektet Etablering av veckoknutpunkter på svensk sida har varje pilgrimscenter utsett en projektkoordinator: 

 • Helene Westerlind, Selånger Pilgrimscenter 
 • Lena Gustafsson och Anna-Carin Lögdahl, Borgsjö Pilgrimscenter 
 • Veronica Eklund, Gällö Pilgrimscenter 
 • Jenny Michanek, Frösö Pilgrimscenter 
 • Phär Karpas, Åre Pilgrimscenter  

Ansvarsfördelning: den större delen av projektet har drivits av den svenska projektledningen. Dels har en större del av aktiviteterna t ex etablering av pilgrimscenter berört leden i Sverige, dels har sjukskrivning både i 2020 og 2021 påverkat insatserna på norsk sida. Framtagning av S:t Olavsouveniren har gjorts med delprojektledning från Norge men finansierats av den svenska budgeten. Detsamma gäller databasen Den digitale Olavskilden

Lärande utvärdering under projekttiden med hjälp av Demokratikonsult 

Under hela projektperioden har utvärderingsföretaget Demokratikonsult haft uppdraget att genomföra lärande utvärdering, till stöd för styrgruppen att anpassa projektgenomförandet. Detta utvärderingsarbete har sammanfattats i två lärande utvärderingsrapporter under projekttiden och en slutrapport. I den första följeforskningsrapporten, som sträcker sig från 1 januari fram till 31 mars 2020, beskrivs och kommenteras projektets logik (P1), mål och nyckeltal/baslinje, horisontella kriterier och definitioner. 

I den andra följeforskningsrapporten, som sträcker sig från 1 april fram till 30 oktober 2020, beskrivs och kommenteras framför allt vad som framkommit på det digitala lär- och analysseminariet med fokus på risker, hinder och hur coronapandemin (covid-19) påverkar projektets genomförande. Dessutom beskrivs och kommenteras projektorganisationens arbete med hållbarhetsaspekterna och de gränsöverskridande mervärdena. I delrapporten för perioden 1 november 2020 fram till 30 april 2021 beskrivs och kommenteras projektets nyckelpersoners uppfattning om projektets genomförande och aspekter som skulle kunna stärka projektets betydelse och genomförande.  

Den bedömning av måluppfyllelse som återfinns i slutrapporten har gjorts av Demokratikonsult.