Prosjektpartnere

Pilgrimscenter Selånger

En del av kultur-och pilgrimscentret i Selånger invigdes redan den 17 juni 2018. Den stora invigningen kommer att ske år 2021, samtidigt som Sundsvalls stad firar sitt 400-års jubileum. Med en ladugård som byggdes år 1907 för kor och hästar, som nu varsamt renoveras och blir utrustad med modern teknik, hoppas vi kunna bli en mötesplats mellan dåtid och nutid. Målsättningen med centret är att skapa en naturlig och självklar start på St Olavsleden samt att möta pilgrimsvandrare från när och fjärran med råd, stöd och praktisk hjälp inför deras vandring. Med sina 1 200 kvadratmeter yta är det centrets intention att bli en naturlig mötesplats för besökare som är kulturellt intresserade av den tusenåriga historia som naturligt finns i Selångerdalen.  Med betoning på pilgrimens ledord kommer det här att finnas möjlighet och plats för vila, rekreation och att uppleva sin egen historia på ett interaktivt sätt.

Pilgrimscenter Selånger utvecklar verksamheten och utställningarna i nära samarbete med Sundsvalls kommun (Sundsvalls museum med utställningen om Högomsmannen) och Region Västernorrland (Länsmuseet Murberget).

Funksjonen som regionalt pilegrimssenter for Trondheim og nærområdet, innebærer å formidle informasjon, veilede og tilrettelegge for pilegrimsvandringer, samt bidra til utvikling av Pilegrimsleden i regionen. I dette ligger et særlig ansvar for å bygge nettverk mellom aktører som kommunen, fylkeskommunen, kirken, lokalt kulturliv og næringsliv. I tillegg skal senteret tjene som en informasjons- og rådgivningstjeneste for kommunene i deres arbeid med å ivareta leden, og for næringslivsaktører knyttet til Pilegrimsleden.

Nidaros Pilegrimsgård

Nidaros Pilegrimsgård ble stiftet i 2008, og ligger i Trondheim, like ved Nidarosdomen. Pilegrimsgården fungerer som et møte- og mottakssted for alle brukere av Pilegrimsleden, i tillegg til å være et overnattingssted og et regionalt pilegrimssenter. Vi arrangerer workshops, seminarer og møter med temaer knyttet til pilegrimstematikk, Olavsarven og interreligiøs dialog. Vi inviterer også til vandringer, møter, retreat og åndelig veiledning, og drives som et ressurs–, kompetanse– og retreatsenter

Pilegrimsgården arbeider i nært samarbeid med blant annet Nasjonalt Pilegrimssenter, Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune og Nidaros Bispedømme.

Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS

Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS ble stiftet i 2016, etter en prosjektperiode på tre år. Pilegrimssenter Stiklestad har ansvar for å utvikle aktiviteten rundt Pilegrimsleden nord og øst for Trondheim, primært St. Olavsleden. Senteret skal utvikle pilegrimsarbeidet i dette området som en fellessatsing mellom kommunene, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nidaros bispedømme og Nasjonalt pilegrimssenter. Senteret har vært en viktig del av SÖT-prosjektet. Regionalt pilegrimssenter Stiklestad vil arbeide for at pilegrimsvandring skal bli viktig i regionens reiseliv og i formidlingen av arven etter Olav den Hellige frem mot 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030. Stiklestad regionale pilegrimssenter er lead partner på norsk side.