Sammendrag

Olavsarven er en viktig kulturarv for Nordens grønne belte. Prosjektet ville øke St Olavsledens attraktivitet ved å bygge en grenseoverskridende natur- og kulturhistorisk infrastruktur for pilegrimer og utvikle partnerskapet for bærekraftig og langsiktig vekst. Utgangspunktet i prosjektet har vært at det er en naturlig grenseoverskridende merverdi som må utvikles og tydeliggjøres, men det er også en grenseoverskridende utfordring med å få det til. Den 58 km lange leden fra Selånger til Nidaros skal kobles tematisk og at leden knyttes sammen fra start til slutt.

Klick here for english summary

Bakgrunn
Våren 2016 fattet kirkerådet i Selånger menighet vedtak om å iverksette en lenge planlagt satsing for å bygge et kultur- og pilegrimssenter i Selånger der St Olavsleden begynner. Pilegrimssenteret skulle bli en vital del av infrastrukturen for turgåere/pilegrimer, men også et mål i seg selv for turister fra både nær og fjern. Prosjektleder tok i løpet av ettersommeren 2016 kontakt med pilegrimssenteret på Stiklestad og pilegrimsgården i Trondheim for å høre om det var grunnlag for samarbeid. Selånger Pilegrimssenter ble høsten 2016 innvilget forstudiemidler for å undersøke, analysere og utvikle et konsept for Selånger Pilegrimssenter. Samtidig ble det også bevilget midler til å undersøke om det var interesse og grunnlag for et fellesprosjekt mellom Selånger, Stiklestad og Trondheim.

Etter flere møter høsten 2016 og våren 2017, ble det besluttet å danne et partnerskap og søke felles prosjektmidler fra European Regional Development Fund (Interreg Sverige – Norge).

Tilsynsutvalget godkjente 27. november 2018 prosjektsøknaden.

Organisering
Prosjekteiere har vært Selånger menighet, Stiklestads regionale pilegrimssenter og Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim. Styringsgruppen som har hatt ansvar for at prosjektplanen ble fulgt, har bestått av representanter fra disse tre organisasjonene. Det har også vært flere andre involverte i prosjektgruppen underveis med de ulike tiltakene og aktivitetene. 

Aktiviteter
I løpet av dette prosjektet er det utført mange aktiviteter for å utvikle infrastrukturen, kommunisere olavshistorien og styrke St. Olavsleden som en helhetlig led på tvers av landegrensene. Blant annet er det etablert fem ukesknutepunkter, eller pilegrimssentre som de har valgt å kalle seg (Selånger, Ånge / Borgsjö, Bräcke / Gällö, Frösön og Åre). Ved pilegrimssentrene er det tilgjengelig informasjon, vann, strøm, toaletter og kaffe til pilegrimene. Det er laget en podcast som inneholder gjesteforelesninger, Pilegrimspodcasten – I St. Olavs fotspor. Så langt er det gjort 3900 nedlastinger fra Spotify: https://open.spotify.com/show/02OWJ3ClS9cH8tO3gnWe1v. Det er også laget et konsept for ukentlige turer i grupper med guide, dette er ikke kunnet bli tatt i bruk grunnet pandemien, men kan tas frem og brukes i andre sammenhenger. Det er ellers også som en del av formidlingsplanen utført:

– 9 gjesteforelesninger (230 deltakere),

– 32 anledninger med vandringer på mellom 5-15 km (1525 vandrere),

– 102 tilreisende foreninger som fikk informasjon om St. Olav, leden og pilegrimsvandringen (2.042 deltakere),

– 58 tilreisende bedrifter og offentlige organisasjoner som mottok tilsvarende informasjon (1 474 deltakere).

Det er utviklet to vandreutstillinger, den første omfattet tiden etter Olav Haraldssons liv, altså i Olav den helliges fotspor. Den andre utstillingen omhandler området og livet på 1000-tallet, samt Olav Haraldssons liv. Den sistnevnte inneholder både natur og kultur. Det er også utviklet en digital, internasjonal database over Olavsminner som Stiklestad Nasjonale Kultursenter har vært med på utviklingen av og de vil også ta over ansvaret og videreutviklingen av denne databasen fremover. Det er også utviklet et pilegrimsarmbånd med meningsfulle berlocker/charms med utforming og materiale som symboliserer ulike deler av trakten og legenden.

Veien videre

Prosjektet har knyttet oss tettere sammen. Vi har beveget oss fra de første tankene om et lokalt prosjekt, direkte knyttet til Selånger, til at det nå er helt naturlig å samarbeide mellom svenske og norske partnere langs hele St. Olavsleden. Vi ser så tydelig hvordan vår felles nordiske historie knytter sammen både land og folk. Det føles helt naturlig og selvfølgelig å fortsette samarbeidet som har startet.

Gjennom hele prosjektet har det vært kontakter med finske interessenter om muligheten for å forlenge leden østover. For kommende programperiode er det gitt flere utlysninger etter prosjektperiodens slutt, blant annet Interreg Aurora.

Selånger menighet i Sverige, Kvarnen Samkommun og Pargas Kommune i Finland og Nasjonalt pilegrimssenter i Norge planlegger å søke om forstudiemidler for å undersøke muligheten for å gjennomføre et prosjekt som tar sikte på å bringe de nordiske landene sammen før 2030.