Pilgrimsarmbandet, ett unikt samarbete

Foto: Arne Nordvik Hasselberg

Coronapandemin har tillfälligt lett till en stängd gräns mellan Norge och Sverige. Men trots krisen blomstrar det kulturella samarbetet. Nu har norska och svenska hantverkare gått samman i ett unikt samarbete för att synliggöra natur- och kulturarvet längs Sankt Olavsleden på båda sidor om gränsen. I sommar lanseras Pilgrimsarmbandet.

Sankt Olavsleden är världens nordligaste pilgrimsled och går från Selånger nära Sundsvall till Trondheim. Hit kommer pilgrimsvandrare från hela världen för att uppleva kulturlandskapet och för att gå i spåren av Sankt Olav, Nordens populäraste helgon under medeltiden.

Det kompletta Pilgrimsarmbandet består av ett läderarmband med sex olika pärlor och berlocker. Såväl själva läderarmbandet som de dekorativa pärlorna/berlockerna symboliserar olika delar av natur- och kulturarvet längs Sankt Olavsleden. Foto: Arne Nordvik Hasselberg

Nu görs flera satsningar inom Interreg-projektet ”Pilgrim utan gränser” för att möta det växande intresset och för att lyfta fram det gemensamma norsk-svenska kulturarvet längs Sankt Olavsleden. I sommar lanseras Pilgrimsarmbandet – resultatet av ett unikt samarbete mellan svenska och norska hantverkare som bor och verkar längs leden.

– Inspirationen till Pilgrimsarmbandet kommer från den storslagna historien och naturen utmed Sankt Olavsleden, säger projektledaren Helene Ersson.

Pilgrimsarmbandet är helt och hållet tillverkat för hand och består enbart av rena naturmaterial. 

– Armbandets olika pärlor och berlocker är inte bara vackra, utan bär också på en djupare symbolik kopplad till olika platser längs Sankt Olavsleden, säger Helene Ersson.

Mer om Pilgrimsarmbandet

Armband med sten från Nidarosdomen

Det kompletta Pilgrimsarmbandet består av ett läderarmband med sex olika pärlor och berlocker. Såväl själva läderarmbandet som de dekorativa pärlorna/berlockerna symboliserar olika delar av natur- och kulturarvet längs Sankt Olavsleden.

En av berlockerna symboliserar vattnets betydlers för pilgrimer och längs Sankt Olavsleden finns många historiska Olavskällor bevarade. En annan av berlockerna består av en bit äkta täljsten från Nidarosdomen, den mäktiga katedral där Sankt Olavs relikskrin förvarades under medeltiden.

– Min berlock i keramik avbildar fören från ett vikingaskepp, en påminnelse om kung Olav Haraldssons landstigning i Selånger år 1030, säger Annika Wall, formgivare från Gällö.

Armband med många möjligheter

Målgruppen för Pilgrimsarmbandet är pilgrimer, vandrare och även andra besökare längs Sankt Olavsleden som vill skaffa ett genuint och unikt hantverk. Men äkta hantverk kostar och konceptet går därför ut på att skapa så stor flexibilitet som möjligt. Det ska inte vara ett tvång att köpa ett komplett armband.

– Grundarmbandet i läder är en vacker och tilltalande produkt i sig, och tanken är att man ska kunna kombinera pärlor och berlocker i den utsträckning som den egna budgeten tillåter, säger Helene Ersson.

Ett pilgrimsarmband blir till

Processen att skapa Pilgrimsarmbandet inleddes redan 2019. I januari 2020 inbjöds sju hantverkare från den svenska och norska sidan att delta i en workshop under två dagar i Undersåker i Jämtland.

Programmet bestod av en inspirerande produktutvecklingskurs ledd av Ane Nordvik Hasselberg, formgivare och konstnärlig ledare. Projektledaren Helene Ersson berättade om det växande internationella intresset för Sankt Olavsleden och uppsvinget för pilgrimsturism. Deltagarna fick också en fördjupad berättelse om helgonkungen Sankt Olav förmedlad av författaren och vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlund.

De regionala hantverkskonsulenterna i Region Västernorrland och Trøndelag fanns också tidigt med i processen och har bidragit med goda råd under projektets gång.

– Det har varit intressant och givande, bara att lyssna på historien om Sankt Olav och hans liv satte igång många tankar. Att få träffa alla de andra hantverkarna under work shopen och umgås i den fantastiska miljö som Fjällsätra erbjuder var en bra start för att få fart på kreativiteten. Sedan var det inte helt lätt att förstå varandra ibland. Jag som alltid har tyckt att jag har förstått norska bra fick lära mig ett och annat nytt ord ”på norsk”. Nyttigt för en språklärare som mig, säger Annika Wall som deltagit i hela processen.

Trots coronakris hålls tidsplanen

Trots coronakrisen har det svensk-norska samarbetet kunnat fortgå under våren. Digitala lösningar har gjort det möjligt att fullfölja planerna trots att gränsen är stängd. Och sommaren 2020 kan Pilgrimsarmbandet lanseras i enlighet med den ursprungliga tidsplanen.

– Vi börjar med en provkollektion i liten skala för att se hur det faller ut. Det blir ett exklusivt antal av 24 armband som kommer att säljas på Selånger Pilgrimscenter, Borgsjö Pilgrimscenter och på Nidaros Pilegrimsgård och besökscentret vid Nidarosdomen i Trondheim, berättar Helene Ersson.

Samarbete som ger mersmak

Samarbetet inom Interreg-projektet ”Pilgrim utan gränser” har gett mersmak. Pilgrimsarmbandet är ett av flera pågående projekt. Bland annat görs en satsning på att bygga upp historiska utställningar om det gemensamma norsk-svenska kulturarvet i spåren av Sankt Olav.

En förhoppning är att en ökad kunskap om Sankt Olavsleden ska stärka leden som besöksmål och gynna landsbygdsutvecklingen i Medelpad, Jämtland och Trøndelag.

– Projektet ”Pilgrim utan gränser” tar sikte på att stimulera näringsutveckling och småföretagande i hela området, från Selånger i väster till Trondheim i öster, säger Helene Ersson.

Fakta om Pilgrimsarmbandet:

Pilgrimsarmbandet består av ett läderarmband med 6 olika pärlor/berlocker. Varje pärla/berlock och läderarmbandet symboliserar något ur det rika natur- och kulturarvet längs Sankt Olavsleden. Armbandet presenteras utförligare i en broschyr på engelska.

Symbolik:

1. Fören på ett skepp – kung Olav Haraldssons landstigning i Selånger år 1030

2. Läderarmbandet – hela Sankt Olavsleden från Selånger till Trondheim

3. Sankt Olavs logotyp i silver – representerar 5 000 kilometer av skyltade Sankt Olavsvägar till Nidaros genom Sverige, Danmark och Norge

4. Blå glaspärla – vattnets betydelse under en pilgrimsvandring

5. Sankt Olavs krona – kung Olav Haraldsson

6a. Täljsten med kors – representerar Nidarosdomen där Sankt Olav begravdes

6b. Nedfallna grenar från träden vid Nidarosdomen med runskrift där R står för resa

Målgrupper: Pilgrimer/vandrare/besökare längs Sankt Olavsleden. Pilgrimsarmbandet låter köparen valfritt kombinera antal pärlor/berlocker med hänsyn till den egna budgeten.

Provkollektion 2020: 

Hela provkollektionen är en liten, exklusiv samling av 24 läderarmband och 96 pärlor/berlocker. Under en begränsad period säljs Pilgrimsarmbandet på några utvalda ställen. I Norge säljs det på Nidaros Pilegimsgård och på besökscentret vid Nidarosdomen. I Sverige säljs armbandet på Selånger Pilgrimscenter utanför Sundsvall och på Borgsjö Pilgrimscenter i Ånge.

KONTAKTPERSONER:

Hör gärna av dig till nedanstående kontaktpersoner för mer information.

Vänliga hälsningar,

Helene Ersson
Projektledare, mob 070-3160078

Ane Nordvik Hasselberg,
Konstnärlig ledare, mob +4799248503

Annika Wall,
Hantverkare i Gällö, 070-2856488

1 comment

  1. Fint armband och trevlig initiativ!

    Lite faktakommentarer, leden mellan Selånger och Trondheim är inte världens nordligaste pilgrimsled.

    Borgsjö ligger inte i Ånge utan i Borgsjö,men dock i Ånge kommun.

    Synd att inte Medelpad är representerat med konstnärer när det står i texten att näringsutveckling i hela området ska stimuleras.

    En fråga, går det bara att köpa lokalt? Jag tänker nu när inte så många utländska turister reser hit så har de inte möjlighet att köpa det, eller?

Comments are closed.